แสนย์สรวง ค้าเจริญ (ร้อยกรอง)

ปวงข้าพระพุทธเจ้า

ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้

 

ข้าพระพุทธเจ้า

สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเตรียมทหาร

 

แสนย์สรวง ค้าเจริญ (ร้อยกรอง)