ขอน้อมเกล้าฯถวายอาลัย

ขอน้อมเกล้าฯถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณพระองค์เสด็จฯสู่สวรรคาลัย

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเตรียมทหาร