งานจักรดาวอาลัย รุ่น 57

พลโทธิวา  เพ็ญเขตกรณ์  นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเตรียมทหาร  นำคณะกรรมการบริหารฯ  ตัวแทนผู้ปกครองรุ่น  57,58,59  เข้าร่วมงานจักรดาวอาลัย  และได้มอบเงินสนับสนุนนักเรียนเตรียมทหารดังนี้

1.  มอบให้  นตท.รุ่น  57  จำนวน  60,000  บาท

2.  มอบให้  นตท.รุ่น  58  จำนวน  40,000  บาท

3.  มอบให้  นตท.รุ่น  59  จำนวน  20,000  บาท

4.  มอบเงินสนับสนุนการจัดงานจักรดาวอาลัย  จำนวน  350,000  บาท

5.  มอบโลห์ประกาศเกียรติคุณ  นตท.ธัชพล  เทียนแก้ว  ที่ช่วยเหลือเด็กตกน้ำ

ณ โรงเรียนเตรียมทหาร  ในวันที่  28  ก.พ.59  บรรยากาศเป็นไปด้วยความชื่นมื่น