คณะกรรมการ สป.ตท.เข้าร่วมเป็นเกียรติในงานเกียรติยศจักรดาว วันพุธที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ ณ โรงเรียนเตรียมทหาร อ.บ้านนา จ.นครนายก