คณะกรรมการ สป.ตท.เข้าเยี่ยมคำนับและอวยพรปีใหม่ปลัดกระทรวงกลาโหม วันจันทร์ที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๓๐ ณ ศาลาว่าการกระทรวงกลาโหม