สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเตรียมทหารได้จัดประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ กรมยุทธบริการทหาร (วงศ์สว่าง) บางซื่อ กทม.