ประชุมใหญ่ สป.ตท. และมอบทุนการศึกษานักเรียนเตรียมทหาร พศ.๒๕๕๘