ขอความร่วมมือจากผู้ปกครองและกำหนดการพิธีประดับเครื่องหมายจักรดาว นตท.รุ่นที่ 59

กำหนดการรับจักรดาว