แสดงความยินดีนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร รุ่น ๕๙