ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนเตรียมทหาร และอาจารย์จากโรงเรียนเตรียมทหาร

    

  

                 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนเตรียมทหารทั้ง  6  นาย  และอาจารย์จากโรงเรียนเตรียมทหาร  2  ท่าน ที่ได้เป็นตัวแทนจากประเทศไทย เข้าร่วมงานวันทหารผ่านศึกออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ หรือ  ANZAC  Day (Australia  New  Zealand  Army  Corps)  ครั้งที่  2 ระหว่างวันที่  23-25  เม.ย. 58   ณ  จังหวัดกาญจนบุรีโดยนักเรียนเตรียมทหาร  6  นาย  โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้ (ขอบคุณ  พ.อ.เฉลิมชัย  รื่นภิรมย์  ที่เอื้อเฟื้อภาพ)

1.นตท.ศุภสิทธิ์  ปัญญาอุทัย 

2. นตท.พีรวัส  แก้วอินทร์ 

3.นตท.ณภัทรพงศ์  สิงห์ศักดา

4.นตท.อาชวิน  สุนทรกิจ 

5.นตท.ธิติวิชญ์  ธรรมกุล 

6.นตท.รัฐพงศ์  ทัศนบรรจง