คอนเสิร์ตการกุศล

   

 

คอนเสิร์ตการกุศล เส้นทางทรนง ของ สป.ตท. ท่านสามารถซื้อบัตรเข้าชมคอนเสิร์ตผ่านช่องทาง http://www.thaiticketmajor.com