มวยการกุศล "ศึกเกียรติเพชร"

             

              สมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนเตรียมทหาร  ได้จัดศึกมวยการกุศล  "ศึกเกียรติเพชร"  เพื่อหารายได้สนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอนรวมถึงเพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่นักเรียนเตรียมทหาร  ชั้นปีที่ ๑-๓  ในวันศุกร์ที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ สนามมวยเวทีลุมพินี  เริ่มเวลา 18.30 น. เป็นต้นไป