ผลการเลือกตั้งนายก สป.ตท.

                                                ผลการเลือกตั้งนายก สป.ตท.

                ผลการเลือกตั้งนายกสมาคมผู้ปกครองและครู รรตท (สปตท) จากการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๗ ในวันที่ ๒๕ ก.ค. ๒๕๕๗ ณ หอประชุมนวนครินทร์ ตามที่ท่านนายกสมาคมฯ พลโท ชิงชัย สังวรนิตย์ ไม่ต้องการให้มีการการเสนอชื่อของท่านเพื่อรับเลือกตั้งอีกหนึ่งสมัยด้วยต้องการให้บุคคลที่มีความสามารถอื่นๆได้มีโอกาสเข้ามาพัฒนาและสานต่อการทำงาน ทำให้พลตรี ธิวา เพ็ญเขตกรณ์ ได้รับเลือกให้เป็นนายกสมาคมฯ คนต่อไป   ในการนี้ท่านอดีตนายกสมาคมฯ ได้กล่าวอำลา และอวยพรให้ทีมงานบริหารสมาคมฯชุดใหม่ได้ประสบความสำเร็จในการทำงาน เพื่อยังประโยชน์ต่อกิจการของโรงเรียนเตรียมทหารสืบไป   

                จากภาพ: พลโท ชิงชัย สังวรนิตย์ กล่าวอำลา และ พลตรี ธิวา เพ็ญ  เขตกรณ์ นายกสมาคมฯคนใหม่กล่าวแนะนำตัว