ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๕๗ ของ สป.ตท. และร่วมพิธีแต่งเครื่องแบบ นตท.รุ่นที่ ๕๘ กับประดับเครื่องหมาย หน.ตอน

                 สำหรับผู้ปกครองที่มาร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๕๗ ของ สป.ตท. และร่วมพิธีแต่งเครื่องแบบ นตท.รุ่นที่ ๕๘ กับประดับเครื่องหมาย หน.ตอน   เตรียมตัวเตรียมใจกันให้พร้อม กับ วันศุกร์ ที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗  วันที่คุณพ่อคุณแม่จะได้เห็น นตท.๕๘ ได้สวนสวนสนามในพิธีแต่งเครื่องแบบชุดปกติ สำหรับกำหนดการขอแจ้งพอเป็นสังเขปดังนี้

                       ๗.๐๐-๘.๐๐ น.  ลงทะเบียนพร้อมแจกวารสารของสมาคมฯ เพื่อเข้าประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๗  ของสมาคมผู้ปกครองและครู ณ อาคารหอประชุม นวนครินทร์

                       ๘.๐๐ น.        «« พิธีมอบทุนการศึกษา และรางวัลต่างๆ ให้แก่นักเรียน

                                          «« แถลงผลการทำงานในรอบปีของทางสมาคมฯ

                                         เลือกตั้งนายกสามาคมฯ

                       ๑๒.๐๐ น.  ขอเชิญรับประทานอาหารร่วมกัน ณ สโมสรนักเรียนเตรียมทหารซึ่งทางสมาคมฯ เป็นเจ้าภาพ

                       ๑๔.๐๐ น.  ร่วมชมการสวนสนามในพิธีแต่งเครื่องแบบ นตท.๕๘

              หลังจากเสร็จพิธี ปล่อยนักเรียนกลับพักบ้าน

 

 

แผนผังแสดงพื้นที่การจอดรถสำหรับผู้ปกครองที่มาร่วมพิธี

ขอบคุณแผนผังแสดงพื้นที่การจอดรถโดย : กองกิจการพลเรือน รรตท.