จักรดาวของ นรม.'๕๘

                                         

               กำหนดพิธีการรับจักรดาวของ นรม'๕๘ ตรงกับวันพฤหัสที่ ๓ ก.ค. ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. ขอเชิญท่าน ผปค. เข้าร่วมชมพิธีดังกล่าวได้ตามวันและเวลาดังกล่าว ณ โรงเรียนเตรียมทหาร หลังจากนั้นจะมีพิธีไหว้ครู เริ่มเวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. เฉพาะ นรม'๕๘ ปล่อยพักบ้านครั้งแรก  เวลา ๑๔.๐๐ น.