นตท. ๕๖ เดินทางไปดูงานเศรษฐกิจพอเพียง

รายละเอียด

นักเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ ๕๖ จะเดินทางไปดูงานเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์การเรียนรู้ทฤษฏีใหม่

> ตอนที่ ๑- ๙ ศูนย์การเรียนรู้ฯ ภาคกลางกองพลทหารราบที่ ๑๑ อ.เมือง จ. ฉะเชิงเทรา

> ตอนที่ ๑๐-๑๘ ศูนย์การเรียนรู้ฯ ศฝท.ยศ.ทร.อ.สัตหีบ จ. ชลบุรี

ตั้งแต่วันที่ ๑๗-๑๙ มิ.ย. ๕๗ หลังเสร็จจากการดูงาน ปล่อยพักบ้าน ยกเว้นผู้รับโทษกักตามระเบียบ

หมายเหตุ :  จุดปล่อยตัว

                      ๑. สถานที่สุดท้ายของที่ดูงาน
                      ๒. จุดพักรถบนมอเตอร์เวย์
                      ๓. อนุสรณ์สถาน
                      ๔. โรงเรียนเตรียมทหาร