ข่าวแจ้งการงดปล่อย นตท.ชั้นปีที่ ๒-๓

ข่าวจากเอกสาร แจ้งว่าให้ทำการงดปล่อย นตท.ชั้นปีที่ ๒-๓ และให้ทำการฝึกวิชาทหารตามวันและเวลาตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
ผปค.ของ นตท.ชั้น 2 และชั้น 3 สามารถมาเยี่ยมนักเรียนได้ในวันอาทิตย์ที่ ๒๕ พ.ค. ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.  ณ สโมสรนักเรียนเตรียมทหาร  (ขอขอบพระคุณข้อมูลจาก : นอ. ณภัทร ผอ.กองกิจการพลเรือน รรตท. )