วิดีทัศน์แนะนำ การทำสัญญาเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ ๕๘
 
ขอบคุณที่มาจาก : แผนกทะเบียนประวัติ กสป.รร.ตท.