บรรพชานักเรียนเตรียมทหาร เฉลิมพระเกียรติ ๘๗ พรรษา

ขอเชิญชวนร่วมอนุโมทนาบุญในโครงการบรรพชานักเรียนเตรียมทหารเฉลิมพระเกียรติ ๘๗ พรรษา มหาราชา ณ วัดป่าศรีถาวรนิมิต ระหว่าง ๒ - ๑๐ เม.ย.๕๗

ที่มา : กองกิจการพลเรือน โรงเรียนเตรียมทหาร