ขอร่วมแสดงความยินดีกับคุณพ่อ-คุณแม่-ผู้ปกครอง และนักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ ๕๕

       

            ขอร่วมแสดงความยินดีกับคุณพ่อ-คุณแม่-ผู้ปกครอง และนักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ ๕๕ ทุกท่าน ที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเตรียมทหาร ซึ่งนับเป็นก้าวแห่งชีวิตอีกก้าวหนึ่งอันมั่นคง ในการเดินทางต่อไปในรั้วโรงเรียนเหล่าตามที่แต่ละคนวาดหวังไว้ ขอให้คุณงามความดี ความพากเพียรบากบั่นมุ่งมั่นมานะอดทนที่ปฏิบัติกันมาตลอด ๓ ปี ในรั้วโรงเรียนเตรียมทหาร จักได้เป็นแรงหนุนนำให้นักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ ๕๕ ได้ประสบความสำเร็จเป็นนายทหาร นายตำรวจ ที่ดีที่ได้รับความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่ราชการ และเพื่อให้ประเทศชาติมีความมั่นคง ผาสุขสืบไป

                                                              ด้วยความปรารถนาดีจาก
                                                 สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเตรียมทหาร