กำหนดการชมกิจการฯ ภาคเหนือ ของ นตท. ชั้นปีที่ ๒ (รุ่นที่ ๕๖) ปีการศึกษา ๒๕๕๖