กำหนดการรับสมัครนักเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ ๕๘ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
รายละเอียด

๑. โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เปิดรับสมัคร วันจันทร์ ที่ ๙  ธันวาคม ๒๕๕๖ – วันพฤหัสบดี ที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๗


๒. โรงเรียนนายเรือ เปิดรับสมัคร วันพุธ ที่ ๒๒ มกราคม ๒๒๕๗ – วันจันทร์ ที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๗
 

๓. โรงเรียนนายเรืออากาศ เปิดรับสมัครทาง Internet ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่๒ มกราคม ๒๕๕๗ – วันจันทร์ ที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๗  และสมัครด้วยตนเองที่โรงเรียนนายเรืออากาศ ในวันพฤหัสบดีที่ ๖ มีนานาคม ๒๕๕๗ - วันจันทร์ ที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๗
 
 
๔. โรงเรียนนายร้อยตำรวจ เปิดรับสมัคร วันจันทร์ที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ – วันจันทร์ที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๗
 
 
 

 

ที่มา : https://www.facebook.com/afaps05