ปฏิทินการศึกษา นักเรียนเตรียมทหาร ประจำปี ๒๕๕๗

                                                             ปฎิทินการศึกษา ๒๕๕๗
   
 

เดือน มีนาคม ๒๕๕๗

    - ๒๑ มี.ค.๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. พิธีปิดการฝึกอบรม นร.บช. ชั้นปี ๒ และปล่อยพักบ้าน
    - ๒๒ มี.ค.๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. นตท.ปีที่ ๒ กลับเข้า รร.ตท.
    - ๒๓ - ๒๙ มี.ค.๕๗ นตท.ชั้นปีที่ ๒ ฝึกภาคสนาม ตามเหล่าทัพ
    - ๓๐ มี.ค.- ๑ เม.ย.๕๗ นตท.ฝึกท่องคำขานนาค
    - ๓๑ มี.ค.๕๗ นตท. ๑๐๒ นาย ร่วมรับเสด็จฯ ในงานเฉลิมพระเกียรติ "๖๐ พรรษาพระเทพรัตนราชสุดาฯ" ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง

เดือน เมษายน ๒๕๕๗

    - ๒ เม.ย.๕๗ นตท. ๒๘๔ นาย ร่วมริ้วขบวนเทิดพระเกียรติ และจุดเทียนชัยถวายพระพร สมเด็จพระเทพฯ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง
    - ๒๒ เม.ย.๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ น.     นตท.ทั้ง ๒ ชั้นปี กลับเข้า รร.ตท. เพื่อย้ายกองพัน และซ้อมพิธีประดับเครื่องหมายชั้นปี
    - ๒๕ เม.ย.๕๗     พิธีประดับเครื่องหมายชั้นการศึกษา นตท. ชั้นปีที่ ๒,๓ และพิธีประดับเครื่องหมาย นร. บังคับบัญชา และปล่อยพักบ้าน
    - ๒๗ เม.ย.๕๗ เวลา ๒๑.๐๐ น. นตท. กลับเข้า รร.ตท.
    - ๒๘ เม.ย.๕๗     นตท. ชั้นปีที่ ๒ และ นตท. ชั้นปีที่ ๓ เปิดภาคเรียนที่ ๑

เดือน พฤษภาคม ๒๕๕๗

    - ๑๔ พ.ค.๕๗     ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเป็น นตท. รอบสอง ที่ รร.นอ.
    - ๑๖ พ.ค.๕๗     ทำสัญญามอบตัว นตท. รุ่นที่ ๕๘ และปฐมนิเทศผู้ปกครอง

ขอบคุณที่มาจาก : https://www.facebook.com/afaps05