คำถามที่พบบ่อย

ถาม :
ที่ตั้งของสำนักงาน สมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนเตรียมทหาร อยู่ที่ไหน?
ตอบ :
สำนักงานของสมาคม ตั้งอยู่ ณ โรงเรียนเตรียมทหาร เลขที่ 9 หมู่ 10 ตำบลศรีกะอาง อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก 26110 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มได้ที่ อีเมล : contact@ppta.or.th