ดินสามแดน

           ดินสามแดน

          วิชาห้องสมุดนำนักเรียนใหม่ทุกคนชมพิพิธภัณฑ์โรงเรียนเตรียมทหาร ที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของสโมสรนักเรียนเตรียมทหาร ก้าวแรกเมื่อผมเดินผ่านประตูทางเข้ารู้สึกประทับใจอย่างยิ่ง เพราะสะดุดตากับดินที่นำมาจัดวางเป็นรูปตึกวายซึ่งเป็นสัญลักษณ์ทางกายภาพของโรงเรียน โดยวางไว้แนวระนาบกับพื้น มีกระจกใสปิดทับ สามารถเดินผ่านแล้วก้มมองได้ ดินดังกล่าวขุดมาจากที่ตั้งของโรงเรียนเตรียมทหารทั้งสามแห่ง เป็นการบอกเล่าประวัติศาสตร์แห่งยุคสมัยของโรงเรียนเตรียมทหาร ข้อความบรรยายว่า

ดินโรงเรียนเตรียมทหารตึกแดง พ.ศ. ๒๕๐๑-๒๕๐๔
           ปฐมบทแห่งโรงเรียนเตรียมทหารเริ่มที่นี่ ด้วยพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์พระบาทสมเด็จระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว "พระบิดาแห่งการทหารไทย" พระผู้ให้กำเนิดโรงเรียนนายร้อยชั้นมัธยมและพัฒนามาเป็นโรงเรียนเตรียมทหาร
           ณ ผืนดินแห่งนี้ได้บ่มเพาะกล้างามของเหล่าทัพ เป็นประวัติศาสตร์อันภาคภูมิ ได้หล่อหลอมสร้างนักเรียนเตรียมทหาร ชึ่งมีคุณค่ารุ่นที่ ๑ - รุ่นที่ ๔ พวกเข้าเหล่านั้นได้เจริญได้เติบโตเป็นไม้ใหญ่แข็งแกร่ง  ปกแผ่ร่มเงายังความร่มเย็นแก่ผืนแผ่นดิน ด้วยความเป็นผู้นำที่สง่างาม

ดินโรงเรียนเตรียมทหารพระราม ๔ พ.ศ. ๒๕๐๕ - ๒๕๕๓
           ยุติยบทแห่งโรงเรียนเตรียมทหาร สถาปนาขึ้น ณ ดินแดนพระราม ๔ เป็นตำนานแห่งความทรงจำอันล้ำค่า มีเรื่องราวและสิ่งดีงามเกิดขึ้นหลากหลายตลอด ๔ ทศวรรษ ด้วยอุดมการณ์สร้างนักเรียนเตรียมทหารให้เป็น "สุภาพบุรุษพระราม ๔" สมดังปณิธานของ พลเอก ปิยะ  สุวรรณพิมพ์  บุพการีแห่งโรงเรียนเตรียมทหารว่า "นักเรียนเตรียมทหารนั้น จะต้องเป็นสุภาพบุรุษ ผู้เพียบพร้อมบริบูรณ์ ทั้งความรู้ ความสามารถ ความเป็นสุภาพบุรุษ รักเกียรติ รักศักดิ์ศรีของตนและเป็นผู้มีรสนิยมดี"

ดินโรงเรียนเตรียมทหารนครนายก พ.ศ. ๒๕๔๔ - ปัจจุบัน
           ณ ดินแดนจังหวัดนครนายก สถานที่ตั้งอย่างถาวรของโรงเรียนเตรียมทหาร ด้วยภูมิประเทศที่เหมาะสมและภูมิสถาปัตย์อันงดงาม เปรียบเสมือนบ้านหลังที่สองของนักเรียนเตรียมทหารซึ่งคอยคุ้มครองดูแล บ่มเพาะเมล็ดพันธุ์กล้าไม้แห่งเหล่าทัพให้เจริญเติบโต ด้วยจิตวิญญาณความเป็นทหาร-ตำรวจ ตามปณิธานการสร้างนักเรียนเตรียมทหารให้เป็นสุภาพบุรุษทั้งในและนอกเครื่องแบบ เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และพิทักษ์รักษาประชาชน

            ดินสามแดนนั้นอยู่บนวัตถุประสงค์ของการก่อตั้งโรงเรียนเตรียมทหาร คือการรวมโรงเรียนนายร้อย เตรียมนายเรือ และเตรียมนายเรืออากาศเข้าด้วยกัน เพื่อจะให้ผู้นำของทั้งสามเหล่าทัพมีความสนิทสนม สามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน อันจะเป็นประโยชน์แก่การร่วมมือกันปฏิบัติงานเพื่อประเทศชาติในอานาคต ต่อมาโรงเรียนนายร้อยตำรวจได้ขอให้รับนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกรมตำรวจด้วย จึงได้กลายมาเป็น "สี่เหล่า" อันสมบูรณ์

            เมื่อเดินชมจบแล้วมิเพียงทำให้ทราบความเป็นมา เกียรติยศเกียรติภูมิของโรงเรียนเตรียมทหารเท่านั้น แต่สิ่งสำคัญคือทำให้ผมตระหนักและภาคภูมิใจในความเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ผมคือเมล็ดพันธุ์แห่งกองทัพที่หยั่งรากลงในผืนดินอันอุดม  สั่งสมภูมิรู้ฝึกความแข็งแกร่งทั้งกายและใจ ด้วยจิตวิญญาณอุดมการณ์ ให้เป็นแก่นไม้ เมื่อวงปีขยายจะได้กลายเป็นไม้ใหญ่ใบดกยังร่มเง่าแก่ผืนแผ่นดินไทยสืบไป
            การชมวันนั้นสิ้นสุดลง แต่บางสิ่งกลับเริ่มต้น หนักแน่นแจ่มชัด แทรกผสมเป็นเลือด เนื้อ ชีวิต และลมหายใจ ผมได้ยินเสียงหัวใจพูดว่า "ผมคือนักเรียนเตรียมทหาร"

 

                                                                                                                     นตท.ผไท  อ่างบุญพงษ์