การเเข่งขันกอล์ฟ สป.ตท.

เมื่อวันศุกร์ที่ ๖ มี.ค. ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเตรียมทหาร ได้จัดให้มีการแข่งขันกอล์ฟการกุศลประจำปี ๒๕๕๘ ณ สนามกอล์ฟกรีนวัลเลย์ คันทรีคลับ เพื่อหารายได้สมทบทุนในการช่วยเหลือกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับโรงเรียนเตรียมทหาร เพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาการศึกษาในทางวิชาการ การฝึกและสันทนาการของนักเรียนเตรียมทหาร โดยปีนี้ได้รับเกียรติจาก พลตำรวจโท พิสิฏฐ์ พิสุทธิ์ศักดิ์ เป็นประธานคณะกรรมการในการจัดการแข่งขัน และท่านนายกสมาคมฯ พลโท ธิวา เพ็ญเขตกรณ์ ได้ให้เกียรติมาเป็นผู้มอบรางวัลให้กับผู้ชนะเลิศในไฟลท์ต่างๆ ซึ่งการจัดการแข่งขันในปีนี้ได้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี : ขอขอบพระคุณพันเอก เฉลิมชัย รื่นภิรมย์ และ คณะกรรมการบริหาร สปตท.ที่ได้กรุณาเอื้อเฟื้อภาพถ่าย

พลตำรวจโท พิสิฏฐ์ พิสุทธิ์ศักดิ์ เสื้อเทา- ประธานอนุกรรมการจัดการแข่งขันกอล์ฟ และพลโท ธิวา เพ็ญเขตกรณ์ เสื้อม่วง- นายกสมาคมฯ