นตท'๕๖ (ชั้นปีที่ ๓) ฝึกภาคทะเล ( ขอขอบคุณภาพจาก ครูกบ Kero Time's)

"นตท'๕๖ (ชั้นปีที่ ๓) ฝึกภาคทะเลณ ฐานทัพเรือสัตหีบ-เกาะสมุย ห้วงเวลาตั้งแต่วันที่ ๘ - ๑๒ ธ.ค. ๒๕๕๗ .... ความลำบากที่เกินทน จะหลอมคนให้ทนทาน - เหล็กในกายคน ทนทานและแข็งแกร่งกว่าเหล็กในเรือ" ขอขอบพระคุณภาพจาก ครูกบ Kero Time's