งานแถลงข่าวการจัดคอนเสิร์ตการกุศล

"งานแถลงข่าวการจัดคอนเสิร์ตการกุศล เส้นทางทรนง ของ สป.ตท. ณ ห้องทับทิมสยาม สโมสรกองทัพบก เทเวศร์ เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๒ พ.ย. ๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น."