ประชุมใหญ่ สป.ตท. และมอบทุนการศึกษานักเรียนเตรียมทหาร พศ.๒๕๕๖

ประชุมใหญ่ สป.ตท. และมอบทุนการศึกษานักเรียนเตรียมทหาร พศ.๒๕๕๖