พิธีครอบครูศิลปะ

พิธีครอบครูศิลปะ ส่วนการศึกษา โรงเรียนเตรียมทหาร ๖ ก.ย. ๒๕๕๗ "การรักษาวัฒนธรรม คือการรักษาชาติ"