ประชุม สป.ตท. ครั้งที่ ๔/๕๗

"การประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ครั้งแรกหลังจากได้นายกสมาคมฯ คนใหม่" เมื่อวันเสาร์ที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๗ ท่านนายก สป.ตท. คนใหม่ พลตรี ธิวา เพ็ญเขตกรณ์ ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ สป.ตท. โดยกรรมการที่ปรึกษาและกรรมการบริหารที่ได้รับหนังสือเชิญให้เข้ารับหน้าที่ได้เข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งท่านผู้ปกครอง'๕๘ ที่ได้รับหนังสือเชิญให้เข้าร่วมเป็นคณะทำงานกับทางสมาคมฯ ได้เข้าประชุมร่วมกันตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ ซึ่งนับเป็นการประชุมคณะกรรมการของสมาคมฯ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ ณ สโมสรกองทัพบก ถนนวิภาวดีรังสิต (คลิกที่ภาพเพื่อดูรายละเอียด)