ตัวแทน นตท. ไปศึกษาดูงานและแข่งขันกีฬา ประเทศมาเลเซีย

โรงเรียนเตรียมทหารส่งตัวแทนนักเรียนที่มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษ ที่เป็นนักกีฬารักบี้และบาสเก็ตบอล เพื่อไปศึกษาดูงานและใช้กีฬาเชื่อมความสัมพันธ์กับ Royal Miritary Collage ประเทศมาเลเซีย ในระหว่างวันที่ ๑๗ - ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ จากภาพ พร้อมที่สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ ตั้งแต่ ๐๗.๐๐ น. ของวันที่ ๑๗ สิงหาคม คณะตัวแทนนักเรียนเตรียมทหาร รวมทั้งสิ้น ๓๐ นาย พร้อมเจ้าหน้าที่นายทหารและอาจารย์ผู้ดูแลอีกจำนวนหนึ่งมีคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองและญาติผู้ใหญ่ไปส่งหลายราย (คลิกที่ภาพเพื่อดูรายละเอียด)

กระชับสัมพันธ์กลมเกลียว ถ่ายภาพร่วมกัน นักเรียนไทย-มาเลเซีย สถานที่ ; Royal MilitaryCollege