ภาพเก็บตกประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๗

ภาพเก็บตกประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๗ ของสมาคมฯ แจกทุนและรางวัลให้ นตท, แถลงผลการทำงานในรอบปีที่ผ่านมา, แก้ไขข้อบังคับสมาคมฯ, และเลือกตั้งนายกสมาคมคนใหม่ วันศุกร์ที่ ๒๕ ก.ค. ๒๕๕๗ ณ หอประชุม นวนครินทร์