สป.ตท.เข้าเฝ้าทูลเกล้าฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (คลิกที่ภาพ)

เมื่อวันพุธที่ ๑๖ ก.ค. ๕๗ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี โปรดเกล้าฯให้คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูรรตท.พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร,คณาจารย์และนักเรียนเตรียมทหารที่เข้าแข่งขันโอลิมปิควิชาการ เข้าเฝ้าทูลเกล้าฯถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลและเหรียญรางวัลโอลิมปิควิชาการ ณ อาคารกองวิชาประวัติศาสตร์ รร.นายร้อยพระจุลจอมเกล้าฯ