สำนักงานแห่งใหม่ของ สป.ตท.

เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. สป.ตท. ทำบุญเลี้ยงพระที่ทำการแห่งใหม่ เพื่อความเป็นสิริมงคล มีผู้มาร่วมงานมากมาย รวมทั้งท่าน ผบ.รรตท. คณะแม่บ้าน รรตท. และคณาจารย์ รรตท. ก่อนทำพิธี ท่านนายกสมาคมฯพร้อมคณะได้จัดให้มีการบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายใน รรตท. ด้วย ช่วงบ่าย หลังรับประทานอาหารเที่ยงร่วมกัน มีประชุมคณะกรรมการของสมาคมฯ โดยท่าน ผบ.รรตท. และผู้บริหารเข้าร่วมประชุมกับทางคณะกรรมการของสมาคมฯ