แสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร รุ่น ๕๘

ท่านนายก สป.ตท. และคณะกรรมการ เข้าร่วมกล่าวต้อนรับ และแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร รุ่น ๕๘ ณ โรงเรียนนายเรืออากาศ วันที่ ๑๔ พ.ค. ๒๕๕๗