ผลการแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติครั้งที่ ๑๓

ผลการแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติครั้งที่ ๑๓ ณ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จ.นครปฐม เมื่อวันที่ ๖-๑๐ พ.ค.๕๗ มีนักเรียนเตรียมทหาร ได้รับรางวัลดังต่อไปนี้ ๑. เหรียญทองแดง นตท. ณัฐวุฒิ สาหร่ายทอง ๒. เกียรติคุณประกาศ นตท. ศุภวิชญ์ สกลเสาวภาคย์ ๓. รางวัลชมเชย นตท. อภิสิทธิ์ เย็นใส ๔. รางวัลชมเชย นตท. ธนภูมิ ริมฝาย ๕. รางวัลชมเชย นตท. จิตรทิวัส เสริมศรีพงษ์ ๖. รางวัลชมเชย นตท. สุชาญ นิ่มประสารทรัพย์ (ขอบคุณภาพจาก : กองกิจการพลเรือน โรงเรียนเตรียมทหาร)