การฝึกนักเรียนบังคับบัญชารุ่น 56

ฝึกนักเรียนบังคับบัญชารุ่น ๕๖ "Command ' 56" หนักเอา เบาไม่มี เอี้ยะๆๆๆ ระหว่างวันที่ ๒๔ ก.พ. - ๒๑ มี.ค. ๒๕๕๗