สป.ตท. เข้าเยี่ยมคำนับท่าน ผบ.ทอ. และรอง ผบ.ทบ.

วันที่ ๑๒ มี.ค. ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. ท่านนายกฯ กรรมการที่ปรึกษา และเลขาฯ สป.ตท. เข้าเยี่ยมคำนับเพื่อมอบและรับของที่ระลึกจาก ท่าน รอง ผบ.ทบ. พลเอก อุดมเดช สีตบุตร ณ บก. กองทัพบก และวันที่ ๑๔ มี.ค. ๒๕๕๗ เวลา ๑๔.๐๐ น. ท่านนายกฯ และคณะกรรมการ สป.ตท. เข้าเยี่ยมคำนับท่าน ผบ.ทอ. พลอากาศเอก ประจิณ จั่นตอง ณ กอง บก.กองทัพอากาศ ดอนเมือง : เนื่องในโอกาสที่ สป.ตท. จัดการแข่งขันกอล์ฟเพื่อหารายได้สนับสนุนการเรียนการสอนให้กับโรงเรียนเตรียมทหาร

ผบ.ทอ. พลอากาศเอก ประจิณ จั่นตอง

ผบ.ทอ. พลอากาศเอก ประจิณ จั่นตอง

รอง ผบทบ. พลเอก อุดมเดช สีตบุตร

รอง ผบทบ. พลเอก อุดมเดช สีตบุตร

รอง ผบทบ. พลเอก อุดมเดช สีตบุตร