ตรวจการฝึกภาคสนามของ นตท.ปี ๑ รุ่น ๕๗

พล.อ.วุฒินันท์ ลีลายุทธ ผบ.สปท. และคณะ ตรวจการฝึกภาคสนามของ นตท.ชั้นปีที่ ๑ รุ่น ๕๗ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ ณ พล.ร.๒ รอ. โดยเข้าชมการฝึก จำนวน ๖ สถานที่ คือ สถานีฝึกการเคลื่อนที่ในเวลากลางวัน สถานีฝึกการพราง สถานีฝึกการปฐมพยาบาล สถานีฝึกการติดต่อสื่อสาร สถานีฝึกการใช้แผนที่เข็มทิศ สถานีฝึกป้อมสนาม (ขอบคุณที่มาของภาพโดย : กองกิจการพลเรือน โรงเรียนเตรียมทหาร)