พิธีส่งตัวนักเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ ๕๕

โรงเรียนเตรียมทหาร ได้ประกอบพิธีส่งตัวนักเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ ๕๕ ให้แก่โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โรงเรียนนายเรือ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช และโรงเรียนนายร้อยตำรวจ โดยมี พลตรี ชัยชนะ นาคเกิด ผู้บัญชาการโรงเรียนเตรียมทหาร เป็นประธานในพิธี (ขอบคุณที่มาของภาพโดย : กองกิจการพลเรือน โรงเรียนเตรียมทหาร)