พิธีมอบประกาศนียบัตรฯ แก่ นตท.รุ่น ๕๕

๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรและรางวัลการศึกษาแก่นักเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ ๕๕ ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปี ๒๕๕๖ ณ หอประชุมนวนครินทร์ จำนวนทั้งสิ้น ๕๗๒ นาย แบ่งเป็น นักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพบก จำนวน ๒๓๓ นาย นักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพเรือ จำนวน ๗๒ นาย นักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพอากาศ จำนวน ๘๘ นาย นักเรียนเตรียมทหารในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จำนวน ๑๗๙ นาย ซึ่งผู้ที่ได้รับรางวัลการศึกษาดีเยี่ยม คือ นักเรียนเตรียมทหาร ศรนรินทร์ ชัยยอดพรม นักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพเรือ รางวัลลักษณะทหารดีเยี่ยม คือ นักเรียนเตรียมทหาร โตน ขาวหนูนา นักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพบก และนักกีฬายอดเยี่ยมแก่ นักเรียนเตรียมทหาร ภูวดิท ตันวราโชติ นักเรียน เตรียมทหารในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ขอบคุณที่มาของภาพโดย : กองกิจการพลเรือน โรงเรียนเตรียมทหาร)