งานจักรดาวอาลัยประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖

งานจักรดาวอาลัยประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ (ขอบคุณที่มาของภาพโดย : กองกิจการพลเรือน โรงเรียนเตรียมทหาร)

"กรรมการบริหารกับงานราตรี จักรดาวอาลัย"

"กรรมการบริหารกับงานราตรี จักรดาวอาลัย"

"ท่านนายก สปตท. พลโท ชิงชัย สังวรนิตย์ และครอบครัว ในงานราตรี"จักรดาวอาลัย"