มูลนิธิ พลเรือเอก สงัด ชลออยู่ มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนเตรียมทหาร

๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เวลา ๑๔๐๐ มูลนิธิ พลเรือเอก สงัด ชลออยู่ มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนเตรียมทหาร จำนวน ๒ ทุนๆ ละ ๑๐,๐๐๐ บาท โดยมอบทุนการศึกษาดีแก่ นักเรียนเตรียมทหาร ศรนรินทร์ ชัยยอดพรม ชั้นปีที่ ๓ นักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพเรือ (๓.๙๑) และทุนลักษณะเป็นผู้นำแก่ นักเรียน เตรียมทหาร โตน ขาวหนูนา นักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพบก ในการนี้ พลเอก สราวุฒิ ชลออยู่ เป็นประธานฯ โดยมี พลตรี ชัยชนะ นาคเกิด ผู้บัญชาการโรงเรียนเตรียมทหาร และคณะผู้บังคับบัญชา เข้าร่วมพิธีฯ ณ ห้องประชุมสุวรรณพิมพ์