ประกอบพิธีเวียนเทียน ณ วัดรางตะเคียน เนื่องในวันมาฆบูชา

๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ผบ.รร.ตท.สปท. ได้นำ นตท. ข้าราชการและครอบครัว ประกอบพิธีเวียนเทียน ณ วัดรางตะเคียน เนื่องในวันมาฆบูชา ซึ่งปีนี้จะตรงกับวันศุกร์ที่ ๑๔ ก.พ.๕๗