บานเย็น-จักรดาว พร่างพราวสัมพันธ์ ครั้งที่ ๒๓

วันที่ ๙-๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ นักเรียนเตรียมทหารชั้นปี ๒ รุ่น ๕๖ ในวาระเดินทางดูงานภาคเหนือ เป็นแขกแก้วงานเลี้ยงขันโตก ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย มีการแสดงกระบี่กระบองของ นตท. โดยมีคณะผู้ปกครองและครู ทั้งจาก กทม อุดร และเชียงใหม่ ที่ขึ้นไปต้อนรับและดูแลการดูงานในครั้งนี้ โดยในวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ งานกีฬาประเพณี ยุพราช - เตรียมทหาร ครั้งที่ ๒๓ ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จ.เชียงใหม่ และผบ.รร.ตท.สปท. กรุณากล่าวให้โอวาทพร้อมนำคณะผู้บังคับบัญชาและครู รร.ตท. ทักทายให้กำลังใจแก่ นตท.ชั้นปี ๒ ในโอกาสชมกิจการประกอบการศึกษาภาคเหนือ ณ ค่ายกาวิละ