พิธีโยนหมวกและพิธีมุทิตาจิต นตท.รุ่นที่ ๕๕

๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ พิธีโยนหมวกและพิธีมุทิตาจิต นตท.รุ่นที่ ๕๕ ณ อาคารเรียน ๑๗,๑๘ โดยมี ผบ.รร.ตท.สปท. เป็นประธานในพิธี