พิธีสวดมนต์เสริมชะตาประเทศไทยและทำบุญใส่บาตร

พล.ต.ชัยชนะ นาคเกิด ผบ.รร.ตท.สปท. นำข้าราชการและ นตท. ทำพิธีสวดมนต์เสริมชะตาประเทศไทยและทำบุญใส่บาตร. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทุกคนได้ร่วมใจช่วยกันอธิฐานให้ประเทศไทยผ่านพ้นวิกฤตไปด้วยดี ร่วมถึงขอให้ประชาชนมีความรักสามัคคีกัน