งานวันสถาปนาโรงเรียนเตรียมทหาร ครบรอบปีที่ ๕๖ และงานเกียรติยศจักรดาว ประจำปี ๒๕๕๗

งานวันสถาปนาโรงเรียนเตรียมทหาร ครบรอบปีที่ ๕๖ และงานเกียรติยศจักรดาว ประจำปี ๒๕๕๗ ในวันจันทร์ที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๗.๐๐ - ๑๒.๐๐ นาฬิกา ณ โรงเรียนเตรียมทหาร จังหวัดนครนายก โดยมี พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด /ประธานกรรมการมูลนิธิศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมทหาร เป็นประธานในพิธี