รวมภาพถ่ายทางอากาศโรงเรียนเตรียมทหาร ปีการศึกษา2556

รวมภาพถ่ายทางอากาศโรงเรียนเตรียมทหาร ปีการศึกษา2556 ขอบคุณ : ชมรมแม็คคาทรอนิกส์ กองวิทยาศาสตร์ โรงเรียนเตรียมทหาร credit : Nattapon Tatsanapimon